Việt Anh – Đại diện kinh doanh Toyota Việt Nam tại Thanh Hóa
Điện thoại: 0899.160.333
Địa chỉ: 253 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa