?Việt Anh – Đại diện kinh doanh Toyota Việt Nam tại Thanh Hóa
? Điện thoại:0899.160.333
? Quý khách có thể tự kiểm tra số tiền đã thanh toán cho Cty Tài Chính Toyota (TFS) sau một ngày hoặc truy vấn số tiền quá hạn chưa thanh toán cho TFS bằng cú pháp sau đây:
? Cách 1: dadong (bien so xe) gửi 0942340109 để KIỂM TRA SỐ TIỀN ĐÃ ĐÓNG SAU 1 NGÀY
? Cách 2: sotien ( bien so xe) gửi 0942340109 để KIỂM TRA SỐ TIỀN QUÁ HẠN CHƯA THANH TOÁN CHO TFS.